مرور برچسب

بهم خوردن ساعت خواب

اگر مدام در سفر هوایی هستید این مطلب را بخوانید: پرواز زدگی (جت لگ)

پرواز زدگی یک اختلال گذراست. این مشکل ممکن است زمانی شروع شود که دست کم به دو منطقه زمانی متفاوت سفر کنید. شدت پرواز زدگی، به تعداد مناطقی که سفر می کنید و مسیر پروازی که طی کرده اید، بستگی دارد. پرواز به شرق اغلب سخت تر از سفر به غرب قابل…
error: Content is protected !!