پرواززدگی
اختلالات خواب

اگر مدام در سفر هوایی هستید این مطلب را بخوانید: پرواز زدگی (جت لگ)