مرور برچسب

خستگی طی روز

چرا آپنه خواب باعث خستگی روزانه می شود؟ علت خواب آلودگی و خستگی روزانه

چرا آپنه خواب باعث خستگی روزانه می شود؟ همه ما شب های را تجربه کردیم که خواب کافی نداشته ایم و فردایش خواب آلود و خسته بوده ایم ولی اگر از هر گونه آپنه خواب رنج می برید، شما بیش از یکی از آن شبها را تجربه می کنید حتی اگر به ظاهر شبها خوب…
error: Content is protected !!