مرور برچسب

خوابگردی در خواب

آیا در خواب راه می روید؟! پس این مطلب را درباره خوابگردی بخوانید!

خوابگردی یا راه رفتن در خواب هنگامی رخ می دهد که شما از تخت خواب بیرون می روید و حتی در حالی که هنوز خواب هستید، راه می روید. این وضعیت همچنین می تواند مجموعه ای از اقدامات پیچیده دیگر را نیز شامل شود.
error: Content is protected !!