مرور برچسب

درمان خروپف

برای درمان خروپف به چه دکتری مراجعه کنیم

برای درمان خروپف به چه دکتری مراجعه کنیم برای درمان خرخر به چه پزشکی مراجعه کنیم متخصص گوش و حلق و بینی یا متخصص مغز یا اعصاب یا ریه؟ برای درمان خروپف به چه دکتری مراجعه کنیم ؟ و چه زمانی خروپف نیاز به مراجعه به پزشک دارد؟…

برای درمان خروپف به چه دکتری مراجعه کنیم؟

حدود نیمی از افراد در برهه ای از زندگی خود خروپف می کنند. خروپف در مردان شایع تر است، با این حال بسیاری از زنان نیز خروپف می کنند. به نظر می رسد که این مشکل موروثی است و بروز آن با افزایش سن، شایع تر می شود. حدود 40 درصد از مردان بالغ و 24…
error: Content is protected !!