مرور برچسب

قرص خرخر

قرص برای خروپف

قرص خروپف شربت ضد خروپف اسپری خروپف همه موارد بالا فقط در صورتی موثرند که علت خروپف ناشی از احتقان راه هوایی و مشکلاتی مانند آلرژی باشد. در غیر اینصورت این موارد موثر نیستند و توصیه نمی شوند. اگر خروپف شما گهگاهی و…
error: Content is protected !!