مرور برچسب

هراس شبانه در کودکان

تشریح جامع و کلی هراس شبانه ، علائم، تشخیص و روش درمان آن

در هراس شبانه فرد در رختخواب می نشیند و جیغ یا فریاد های بلند و هولناکی سر می دهد. این جیغ و فریاد ها ممکن است با لگد یا مشت زدن همراه باشد. در این حالت ممکن است فرد دیدن چیزهایی را بازگو یا فریاد کند که دیگران قادر به دیدن یا درکش نیستند.
error: Content is protected !!