مرور برچسب

پوزیشن خواب

نکاتی که برای ایجاد عادات خواب سالم باید بدانید

رفتارهای شما در طول روز و به ویژه قبل از خواب، می تواند تاثیر مهمی در خواب شما داشته باشد. این گونه رفتارها می توانند کیفیت خواب سالم را تقویت کرده یا منجربه بی خوابی شوند.اصطلاح "بهداشت خواب" به یک سری از عادات خواب سالم اشاره دارد که می…
error: Content is protected !!