انواع اختلالات خواب چیست؟ لیست کامل اختلالات خواب

انواع اختلالات خواب چیست؟ لیست کامل اختلالات خواب

زمینه پزشکی خواب به طور مداوم در حال تحول است به عنوان تحقیقات بیشتری برای درک بهتر علائم، علل، و بهترین درمان برای اختلالات خواب در حال وقوع است. سازمان هایی مانند آکادمی پزشکی خواب آمریکا (AASM) در زمینه پیشرفت این رشته از سال 1970  پیشرو بوده اند.

در طول دهه ها به علت تحقیقات بیشتر و مطالعات انجام شده، میزان اختلالات خواب کشف شده به سرعت افزایش می یابد. در سال 1990،  آکادمی پزشکی خواب آمریکا همراه با دیگر جوامع حرفه ای از جمله انجمن تحقیقات خواب اروپا، انجمن علمی خواب ژاپن و جامعه خواب آمریكای لاتین، طبقه بندی بین المللی اختلالات خواب (ICSD) را منتشر كرد كه اولین تشخیص، اپیدمیولوژی، و منبع برنامه نویسی برای پزشکان و محققان در زمینه خواب و پزشکی خواب است.

اختلالات خواب
اختلالات خواب

اختلالات خواب چگونه دسته بندی میشوند؟

طبقه بندی بین المللی اختلالات خواب (ICSD برای هدف “تشخیص بین اختلالات خواب و  تسهیل در درک نشانه ها، علل و اثر شناسی و پاتوفیزیولوژی که اجازه می دهد که درمان مناسب صورت بگیرد جمع آوری شد”. از زمان انتشار اولین نسخه در سال 1990، ICSD نسخه دوم را در سال 2005 منتشر کرد و اکنون نسخه سوم آن، در سال 2014 منتشر شده است.

برخی از بزرگترین تفاوت بین نسخه های 2 و 3 این است که اختلالات خواب متفاوت به دسته های مختلف تقسیم می شوند. نسخه 2005 با استفاده از 3 طبقه بندی گسترده برای سازماندهی تمام اختلالات خواب تحت هر دو نوع دیسامنیا (اختلال به سختی خواب رفتن و خواب ماندن)، پاراسومنیا (اختلالاتی که به فرایند خواب نفوذ می کنند) و اختلالات خواب مرتبط با روانشناختی، مغز و اعصاب، یا سایر اختلالات پزشکی (اختلالاتی که نشانه ها به خودی خود اصلی نیستن، بلکه ناشی از شرایط دیگر است).

نسخه  به روز شده شماره 3 در حال حاضر اختلالات خواب را در6 زیر دسته ی اصلی طبقه بندی می کند: بی خوابی، اختلالات تنفسی خواب، اختلالات متداول در خواب بیش از حد ، اختلالات ریتم شبانه روزی خواب و بیداری، پاراسومنیا  و اختلالات حرکتی مرتبط با خواب.

دسته های اختلالات خواب شماره 3  (ICSD)

 

 1. بی خوابی ( اینسومنیا)

ICSD-3 بی خوابی را “مشکل مکرر در شروع خواب، مدت زمان خواب، تثبیت و یا کیفیت آن علیرغم فرصت ها و شرایط مناسب که برای خوابیدن فراهم است رخ میدهد و به نوعی اختلال در روز می انجامد ” تعریف می کند.

ICSD-3 گروه بی خوابی را به 4 دسته اصلی زیر تقسیم می کند:

a. اختلال بی خوابی مزمن

b.اختلال بی خوابی کوتاه مدت

c. اختلال بی خوابی دیگر

d.نشانه های جداگانه و نوع طبیعی

اینسومنیا
اینسومنیا

2.اختلالات تنفسی مرتبط با خواب

 

این اختلالات  به مواردی با خاستگاه اصلی ( فقدان تلاش تنفسی توصیف میشود) و  به آن دسته که ناشی از انسداد راههای هوایی( تنفسی) تقسیم می شوند.

a. اختلالات آپنه انسدادی خواب

 1. آپنه انسدادی خواب، بالغ
 2. آپنه انسدادی خواب، اطفال

B.سندرم آپنه خواب مرکزی

 1. آپنه خواب مرکزی با تنفس شین-استوکس
 2. آپنه مرکزی خواب به علت اختلال در طبیعت، تنفس شین-استوکس
 3. آپنه مرکزی خواب به علت تنفس تناوبی ارتفاع بالا
 4. آپنه مرکزی خواب به علت مصرف ماده یا دارو
 5. آپنه خواب اولیه مرکزی
 6. آپنه خواب اولیه مرکزی  دوران کودکی
 7. آپنه مرکزی اولیه نا بهنگام
 8. اثرات ناشی از درمان آپنه خواب مرکزی

C.اختلالات  کاهش هوای تنفسی مرتبط به خواب

 1.  سندرم اختلال تنفسی چاقی( شرایطی است که افرادی که به شدت دارای اضافه وزن هستند به سرعت و به اندازه کافی عمیق نفس نمی کشند و باعث کاهش سطح اکسیژن خون و دی اکسید کربن خون CO2 می شوند. )
 2.  سندرم اصلی اختلال تنفسی مادرزادی (اختلال سیستم عصبی اتونومیک است که بر تنفس تاثیر می گذارد. این باعث می شود (فرد به خصوص در طول خواب)،  سبب کمبود اکسیژن و ایجاد دی اکسید کربن در خون میشود.)
 3. اختلال تنفسی مرکزی با عدم عملکرد هیپوتالاموس
 4. اختلال تنفسی شدید مرکزی ایدیوپاتیک
 5. اختلال تنفسی شدید مرتبط با خواب ناشی از مصرف یک ماده یا دارو
 6. وابستگی به خواب به علت اختلال در پزشکی

D.اختلال هیپوکسمی (کاهش اکسیژن خون) ناشی از خواب

E.نشانه های مشتق شده و انواع معمول

 1. خرناس یا خر و پف
 2. کاتاترنیا (ناله کردن در خواب)
اختلال آپنه انسدادی خواب
اختلالات تنفسی مرتبط با خواب

3.اختلالات اصلی بیخوابی شدید

 

ICSD-3 این دسته از اختلالات خواب را به این شکل دسته بندی می کند که در آن “شکایت اولیه  از خواب آلودگی روزانه است که ناشی از خواب شبانه ناخوشایند یا ریتم  ناهمتراز شبانه روزی است.”

 

a. نارکولپسی نوع I

b. نارکولپسی نوع II

C.بی خوابی شدید ایدیوپاتیک

d.سندرم کلاین لویین

e.بی خوابی شدید به علت اختلال پزشکی

f.بی خوابی شدید به علت مصرف ماده یا یک دارو

g.بی خوابی شدید همراه با یک اختلال روانپزشکی

h.سندرم خواب ناکافی

 

4. اختلالات ریتم خواب و بیداری  شبانه روزی

 

این اختلالات با اختلال یا اختلال در ریتم طبیعی روزانه مشخص می شود که باعث می شود بیماران دچار خواب آلودگی بیش از حد در روز، بی خوابی یا هر دو شوند.

 

a. اختلال فاز خواب-بیداری به تعویق افتاده

b. اختلال فاز خواب و بیداری پیشرفته

c.ریتم خواب و بیداری نامنظم

d. اختلال ریتم خواب غیر 24 ساعته

e. اختلال شیفت کاری

f. اختلال جت لگ

g. اختلال در  ریتم شبانه روزی خواب و بیداری  که به طریق دیگر مشخص نیست (NOS)

 

5. پاراسومنیا

پاراسومنیا یک حرکت فیزیکی یا جنبش ناخواسته  در حین خواب است . این گروه از اختلالات توسط اختلالات یا برانگیختگی خواب  نان رم (NREM)،و آنهایی که با خواب رم (REM) و سایر پاراسومنیاها مرتبط هستند، طبقه بندی می شوند.

خواب REM:یک نوع خواب است که در فواصل زمانی در طول شب اتفاق می افتد و با حرکات سریع چشم ، رویابینی  و حرکات بدنی بیشتر ، نبض و تنفس سریعتر مشخص می شود.

خواب NREM:   این نوع خواب  بدون رویاست و حرکت سریع چشم وجود ندارد. در طول  خوابNREM، امواج مغزی در نگارش الکتروانسفالوگرافی (EEG) به طور معمول آهسته و با ولتاژ بالا هستند، تنفس و ضربان قلب آهسته و منظم است، فشار خون پایین است و شخص خوابیده هم نسبتا  ساکن و بی حرکت است.

A- پاراسومنیا مرتبط باخواب نان رم NREM
 1. اختلالات برانگیختگی جنسی در خواب NREM
 2. انگیختگی و سردرگمی
 3. راه رفتن در خواب
 4. ترور خواب یا وحشت در خواب
 5. اختلالات خوردن مربوط به خواب

 

B- پاراسومنیا مرتبط با REM
 1. اختلال خواب خواب REM
 2. فلج عودکننده مشتق شده از خواب
 3. اختلال کابوس

 

C-پاراسومنیا دیگر
 1.  سندرم انفجار سر
 2.  هزیان و توهم های مرتبط با خواب
 3. حبس ادرار در خواب
 4. پاراسومنیا به علت اختلال در پزشکی
 5. پاراسومنیا به علت دارو یا ماده
 6. پاراسومنیا، نامشخص

 

D-نشانه های جداگانه و انواع طبیعی
 1. در خواب حرف زدن
پاراسومنیا
پاراسومنیا

6. اختلالات حرکتی مرتبط با خواب

این طبقه از اختلالات توسط حرکات ساده و اغلب تکراری در طول خواب یا بیدار مشخص می شود که می تواند خواب بیمار، شریک زندگی تختخواب بیمار یا هر دو را مختل کند.

 

a. سندرم پای بی قرار

b .اختلال حرکتی متناوب اندام

c. گرفتگی عضلات پا مربوط به خواب

d. بروکسیسم ( دندان قروچه) مربوط به خواب

e. اختلال حرکتی ریتمیک وابسته به خواب

f. تیک عضلانی خفیف نوزادان در خواب

g. تیک عضلانی نخاعی در شروع خواب

h. اختلال حرکتی مرتبط با خواب به علت اختلال  پزشکی

I.اختلال حرکتی مرتبط با خواب به علت مصرف ماده یا دارو

J. اختلال حرکتی مربوط به خواب، نامشخص

اختلال حرکتی خواب
اختلال حرکتی خواب

اگر مشکوک به داشتن اختلالات خواب هستید، چه کاری باید انجام دهید؟

با بیش از 80 اختلال خواب ذکر شده و بیشتر که در حال بررسی هستند، برای بیماران مبتلا به انواع اختلالات خواب بسیار مهم است که به دنبال درمان پزشکی باشند. اگر به این باور برسید که مشکلات خواب شما ممکن است ناشی از اختلال باشد، می توانید  از چیزهای بسیاری برای حل مشکلات خواب خود در صدد بهره بردن از نکات و ترفندهایی مانند تمرین بهداشت راحت خواب، تماس با یک کلینیک خواب برای برنامه ریزی  تست خواب در کلینیک، یا آزمایش خواب در خانه برای برخی از اختلالات پیش از غربالگری مانند آپنه انسداد خواب باشید.

اگر دارای یکی از اختلالات خواب که در بالا ذکر شده بودید، برای   تشخیص و بررسی وضعیت  خود و برای مشاوره و  انجام تست خواب میتوانید به کلینیک تست خواب بهرست با کادر  پزشکی حرفه ایی برای درمان اختلالات خواب تماس گرفته و یا مراجعه کنید.

 

 

محقق و مترجم : محجوبه فاموری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا